Gustav Klimt (1862 – 1918 m.) – austrų dailininkas simbolistas, kurio dekoratyvinių elementų nestokojančiuose, auksine ornamentika išsiskiriančiuose darbuose daugiausiai vaizduotos moterys. Į ano meto dailę Klimto įnešta naujovė – ryškūs seksualumo, erotikos motyvai. 1908 metais užbaigtas paveikslas, pavadinimu „Bučinys“ (arba „Įsimylėjėliai“), be abejonės, yra žymiausias Klimto kūrinys ir jo „auksinio periodo“ pažiba. Darbe matome gėlių lauke besiglamonėjančius, besibučiuojančius įsimylėjėlius. Dėmesys čia atkreiptinas į tai, kad vyras vilki griežtomis (galima sakyti, vyriškomis) geometrinėmis figūromis papuoštu rūbu, tuo metu mergina dėvi drabužį, išmargintą grakščių gėlių ornamentais, simbolizuojančiais moteriškumą, gležnumą.

Rodoma 1–10 iš 12